VIRÁG

Háromszög X 14 Négyzet X 17 Egyenlőszárú háromszög X 2 Ötszög X 2