RÓKA

Háromszög X 12 Négyzet X 25 Egyenlőszárú háromszög X 7 Gyémánt X 2