JAK

Háromszög X 9 Négyzet X 5 Egyenlőszárú háromszög X 3 Gyémánt X 4 Trapéz X 2