BOGÁR

Háromszög X 16 Négyzet X 11 Egyenlőszárú háromszög X 2