SZITAKÖTŐ

Háromszög X 11 Négyzet X 12 Egyenlőszárú háromszög X 5