FARKAS

Háromszög X 9 Négyzet X 8 Egyenlőszárú háromszög X 1 Gyémánt X 4 Trapéz X 2